12 octombrie: proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de directori de unități de învățământ preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 11 Octombrie, 2016

Miercuri, 12 octombrie, cu începere de la ora 10:00, se desfășoară proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Proba vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților și constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

În vederea participării la concurs s-au înscris 6.664 de candidați pentru funcția de director, respectiv 2.312 candidați pentru funcția de director adjunct. Gradul de înscriere pentru funcția de director în raport cu posturile vacante la nivel național (6.549) a fost de 101,77%, în timp ce pentru funcția de director adjunct (2.505 posturi vacante), gradul de înscriere s-a situat la 92,30%.

Conform metodologiei de organizare a concursului, la proba scrisă pot participa doar candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise de comisiile de verificare. Mai precis, în urma evaluării dosarelor, la proba scrisă sunt așteptați 6.502 candidați pentru funcția de director și 2.257 de candidați pentru funcția de director adjunct.

Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 9:00 - 9:30. Candidații, responsabilii de sală și supravegehtorii nu pot pătrunde în sălile de examen cu manuale, materiale documentare ajutătoare, genți, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanță. Sunt interzise, de asemenea, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, respectiv transmiterea ori schimbul de foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor dispoziții va fi asimilată ca fraudă sau tentativă de fraudă și va atrage eliminarea candidatului din concurs dar și pierderea dreptului de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control pentru o perioadă egală cu două mandate.

Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grilă în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezența candidaților și a 2 martori aleși succesiv dintre candidați. Rezultatele probei scrise nu se contestă.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Ulterior candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, cu o durată de maximum 30 de minute, în care se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației.

Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Atașat, în format pdf, un dosar de presă cu date statistice in extenso referitoare la procesul de înscriere.

BIROUL DE COMUNICARE