comunicate de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Protocol-cadru între ministerele Educației, Muncii și Sănătății pentru implementarea serviciilor comunitare integrate

29 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu au semnat Protocolul-cadru de colaborare în vederea implementării unei abordări integrate a serviciilor comunitare necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

Cultivarea gândirii critice și promovarea valorilor democratice, obiectivele Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

29 Dec 2016

Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire

Campanie națională de informare și promovare a învățământului profesional și tehnic și a învățământului dual

28 Dec 2016

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) vor derula programul național „2017 - anul învățământului profesional și tehnic în România”.

Noi standarde și indicatori de performanță în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a şcolilor doctorale, pe domenii

28 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Actul normativ, ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, are la bază cele trei domenii de asigurare a calității - capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității - în raport cu care

Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare

27 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Politici publice în educație pentru prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare

23 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat două acte normative ale căror obiective sunt prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Noi standarde minimale necesare și obligatorii pentru accesul la titlurile și funcțiile academice, aprobate de Ministerul Educației

22 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin, standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

Conferință de presă privind colaborarea dintre Ministerul Educației și Uniunea Arhitecților din România (joi, 22 decembrie, ora 11:00, sediul Uniunii Arhitecților)

21 Dec 2016

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Uniunea Arhitecților din România organizează joi, 22 decembrie, ora 11:00, o conferință de presă care se va desfășura la Sediul Uniunii Arhitecților din Romania (Str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2).

Ministrul Mircea Dumitru a aprobat constituirea Consiliului de Etică și Management Universitar

15 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin, constituirea Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU) și Regulamentul de organizare și funcționare aferent acestui organism consultativ al Ministerului Educației.

Pagini

Subscribe to RSS - comunicate de presă