20 iulie: proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 18 Iulie, 2016

Proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016, se va desfăşura miercuri, 20 iulie, începând cu ora 10:00, în 89 centre de examen. Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 26.586 de candidaţi, dintre care 3.825 de candidaţi sunt absolvenţi de învăţământ superior din promoţia curentă. Aceştia îşi pot valida fişele de înscriere până în dimineaţa zilei de 20 iulie.

La nivel naţional sunt disponibile 4.422 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.861 în mediul urban şi 1.561 în mediul rural) şi 45.570 pentru angajare pe perioadă determinată. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar (1.082), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (878), muzică instrumentală (254), educaţie fizică şi sport (183) şi limba engleză (168).

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul celor candidaţilor cu deficienţe (în acest an s-au înscris 10). Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 151 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul www.subiecte2016.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel naţional.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2016/. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 28 iulie. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior în data de 3 august.

Conform metodologiei de organizare, concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar presupune promovarea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a probei scrise. Astfel, doar candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la proba practică, pot participa la proba scrisă. În vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată (titularizabile), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba practică în profilul postului, cât şi la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 8 şi 9 august. Transformarea posturilor şi actualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată rămase neocupate va avea loc pe 10 august. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată are loc în perioada 26-29 august 2016. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră sunt programate în perioada 11-29 august.

În perioada 16-25 august se desfăşoară detaşarea la cerere sau în interesul învăţământului, etapă de mobilitate la care poate participa doar personalul didactic titular (anagajat pe perioada nedeterminată). Cadrele didactice care, în perioada 13-20 mai 2016, nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, au această posibilitate în zilele de 16 şi 17 august, prin concurs specific.

Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2016/.

BIROUL DE COMUNICARE