75 de olimpiade şi concursuri şcolare și-au stabilit câștigătorii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
11 Apr 2018

În perioada 23 martie - 6 aprilie 2018, s-a desfăşurat etapa naţională a 75 de olimpiade şi concursuri şcolare, organizate sub coordonarea Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare județene.

Competițiile au reunit 9.921 de elevi, calificați după fazele județene și regionale. În urma punctajelor acumulate după desfășurarea probelor de concurs, 2.689 de elevi s-au clasat pe podium (locurile I, II și III), iar alți 1.302 elevi au fost recompensați cu mențiuni. În această etapă au fost angrenați 3.063 de profesori, dintre care 1.291 au făcut parte din comisiile centrale de organizare și evaluare, în timp ce 1.772 de profesori au însoțit loturile participante.

Olimpiadele și concursurile școlare sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, al căror obiectiv general este stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care manifestă interes și au aptitudini deosebite în diverse domenii: științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi sportiv. În același timp sunt urmărite promovarea valorilor culturale și etice fundamentale, cultivarea spiritului de fair-play și a competitivității, respectiv dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interpersonală. Participarea este deschisă tuturor elevilor.

Felicit toți elevii și profesorii implicați în organizarea și desfășurarea etapei naționale a olimpiadelor școlare din acest an. În același timp, le mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse și sper că acestea s-au concretizat în rezultatele obținute. Indiferent de domeniul lor sau de premii, competiţiile trebuie să stimuleze creativitatea şi gândirea critică, fiind o sursă de motivare în procesul de învățare, dar și o formă de a dezvolta talentul, abilitățile și cunoștințele celor care participă”, a declarat ministrul Educației Naționale, Valentin Popa.

BIROUL DE COMUNICARE