Autoritatea Națională pentru Calificări

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Atribuțiile Autorității Naţionale pentru Calificări (ANC) sunt reglementate conform prevederilor art. 340, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea ANC, cu modificările și completările ulterioare.

ANC activează ca Punct Național de Coordonare pentru EQF (European Qualification Framework), Punct de Contact pentru ESCo (European Skills and Competence portal), Centru Național Europass și Serviciu Național de Asistență pentru EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). 

ANC gestionează Registrul naţional al calificărilor (RNC) și armonizează reglementările europene cu cele naționale în domeniul calificărilor și recunoașterii acestora pentru creșterea mobilității forței de muncă naționale pe piața europeană, conform tratatului de aderare la Uniune. 

ANC este înregistrată ca autoritate competentă pe Platforma IMI (Sistem de Informare al pieței interne) în vederea asigurării corespondenței cu statele membre UE privind componentele Calificări profesionale și Servicii