structuri în coordonare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC)

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC), administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. În context european, Agenţia este membru al consorţiului GEANT, reţeaua care interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene.

Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"

Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" are ca obiect de activitate editarea de: manuale şcolare pentru învăţământul primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru învăţământul preşcolar; manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri di

Agenția Națională pentru Calificări

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al absolvenților programelor autorizare de formare profesională a adulților.

Subscribe to RSS - structuri în coordonare