structuri în coordonare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC)

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC), administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. În context european, Agenţia este membru al consorţiului GEANT, reţeaua care interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene.

Autoritatea Națională pentru Calificări

Atribuțiile Autorității Naţionale pentru Calificări (ANC) sunt reglementate conform prevederilor art. 340, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea ANC, cu modificările și completările ulterioare.

Subscribe to RSS - structuri în coordonare