Adresa ME nr. 31.991/12.09.2022 privind lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă burse de merit/performanță

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.09.2022

Către Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

În atenția inspectorului școlar general

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 5.379/2022.

Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de performanță, în conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în:

a) Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022, punctul A., aprobat cu nr. 25.812/21.02.2022.

b) Lista activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022, anexa 3 la OME nr. 5.992/2021, cu modificările ulterioare;        

c) Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A. și B., aprobat cu nr. 25.811/21.02.2022.

d) Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021 - 2022, aprobată cu nr. 25.814/21.02.2022;

e) „Campionatele naționale școlare” 2022 - Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar - etapele naționale, aprobat cu nr. 25.813/21.02.2022.

2. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit, în conformitate cu prevederile art. 10 din Anexa la ordinul privind Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, este cuprinsă în:

a) Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022, punctul A., aprobat cu nr. 25.810/21.02.2022.

b) Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A. și B., aprobat cu nr. 25.811/21.02.2022.

c) Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021 - 2022, aprobată cu nr. 25.814/21.02.202

d) „Campionatele naționale școlare” 2022 - Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar - etapele naționale, aprobat cu nr. 25813/21.02.2022.

Toate calendarele competiționale amintite mai sus sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Educației, în secțiunea Olimpiade și concursuri.

***

[Documentul - în format pdf scanat - este disponibil și atașat. Textul de mai sus respectă conținutul respectivei adrese transmise inspctoratelor școlare județene]. 

Materiale informative: