noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde"

De ce o „Săptămână verde”?

Pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale comportamentului nostru! Pământul are nevoie de noi, iar școala este locul în care copiii pot învăța, împreună, să aibă mai multă grijă de el!

Anunț privind prelungirea termenului pentru demararea procedurii de selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației

Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2023 - 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2023 - 2024.

Întrebări frecvente și răspunsuri destinate beneficiarilor apelului PNRR „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Venim în sprijinul celor celor interesați să aplice în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație, și publicăm mai jos o listă cu întrebări și răspunsuri rezultate în urma 

Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

Referitor la apelul de selecție nr. 3,  înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, având în vedere existența în cadrul aceluiași apel a două categorii de posturi, cu grade de complexitate și condiții specifice de eligibilitate diferite în relație cu Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022, 

Etichetă : 

Informare privind reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar începând cu data de 9 ianuarie 2023

În contextul reluării cursurilor începând cu data de 9 ianuarie 2023, Ministerul Educației a organizat o videoconferință cu inspectorii școlari generali.

În cadrul întâlnirii, doamna ministru Ligia Deca le-a comunicat participanților concluziile discuțiilor desfășurate ieri, 5 ianuarie, la Ministerul Sănătății, cu direcțiile de sănătate publică din țară.

Prioritățile Președinției Suediei la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale

Suedia va deține, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (UE), etapă care va marca încheierea programului de 18 luni al Trio-ului Franța–Cehia-Suedia.

Suedia se află la cea de-a treia Președinție rotativă a Consiliului UE, după mandatele din ianuarie - iunie 2001, respectiv iulie - decembrie 2009, 

Etichetă : 

Inițiativele Jean Monnet pentru școli „Cunoașterea UE” (programul Erasmus+)

Inițiativele „Cunoașterea UE” reprezintă cea mai nouă acțiune Jean Monnet din cadrul programului Erasmus+. În acest cadru este promovată introducerea unei perspective a Uniunii Europene (UE) în cultura educațională a școlilor și a instituțiilor de educație și formare profesională (ISCED 1-4) cu scopul de a consolida identitatea europeană și cetățenia activă în rândul elevilor și a cadrelor didactice.

Integrarea refugiaților, o agendă comună în parteneriatul public-privat

Consiliul Național Român pentru Refugiați, în colaborare cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), au organizat, în perioada 22-23 noiembrie a.c., Conferința Națională privind Integrarea Refugiaților pentru a discuta acțiunile, progresele și problemele actuale referitoare la integrarea cetățenilor ucraineni în România.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat la o nouă reuniune de lucru în cadrul proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați (European Qualifications Passport for Refugees - EQPR)

În data de 16 noiembrie 2022 s-a desfășurat la Strasbourg a 10-a reuniune de lucru a Grupului de Coordonare a Proiectului al Pașaportului European de Calificări pentru Refugiați (EQPR).

Cu acest prilej, au fost discutate rezultatele și etapele de urmat pentru asigurarea accesului refugiaților la educație și la piața muncii.

Etichetă : 

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți