Alături de Ucraina!

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Disclaimer for non-Romanian speakers

Most of the information published below is translated in Ukrainian language. However, in order to have full access to the content of this page, we kindly suggest to use the automatic translation tool, located in the site's upper right corner. Thank you!

[Last update: 28.02.2023]

Publicăm în această pagină, în regim bilingv (limbile română și ucraineană), dar și în limbi de circulație internațională (engleză și franceză), toate documentele (ordine de ministru, adrese, precizări, instrucțiuni etc.) emise și transmise de Ministerul Educației în vederea acordării de sprijin educațional cetățenilor (elevi, studenți, doctoranzi) afectați de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei.

Informații suplimentare pot fi obținute și folosind adresa de e-mail international@edu.gov.ro

***

Modele de cerere de înscriere în școlile din România (tipizate): 

 *** 

Useful resources/tools//web pages and Online learning platforms*

​​Web platform for governments and schools in countries hosting children displaced from Ukraine

This web site (created by MoES from Ukraine within the initiative „Education Quality Assurance System”, which is implemented within the project „Support to Government Reforms in Ukraine" (SURGe), gathers useful information regarding the structure and functions of the school education system in Ukraine Educational programs in use for teaching Ukrainian children. 

* Note: UNICEF & Ministry of Education are sharing these platforms for information to support the continuity of education for children. With the exception of UNICEF-supported platforms and applications, UNICEF does not own or operate the sites above and is not accountable for the content therein. It is important that a child’s caregiver, teacher, or a responsible adult review the suitability of the site and materials children are accessing on a regular basis.

*** 

Dreptul la educație

         Copiii ucraineni aflați pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecție potrivit Legii azilului, beneficiază de dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții și din aceleași bugete cu antepreșcolarii, preșcolarii și elevii români. Totodată, ei vor avea dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană,  dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale.

         Ministerul Educației,  prin inspectoratele școlare, va asigura resursa umană pentru cuprinderea tuturor minorilor în programele de învățământ, prin asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice. În situația în care resursa umană este insuficientă, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare.

         De asemenea, copiii ucraineni vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ, iar în situația în care nu sunt vaccinați, pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății.

         Statul român le va asigura și dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute de lege, pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, dar și de dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Studenți

         În vederea cuprinderii studenților care provin din Ucraina în universitățile românești,  Ministerul Educaţiei va putea aproba în anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 universităţilor/instituţiilor de învăţământ superior un număr suplimentar de locuri - în limita a 20% din capacitatea de şcolarizare stabilită de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii solicitat.

Cazare elevi și studenți

         Pentru refugiații cazați în spațiile unităților de învățământ preuniversitar de stat și private și instituțiilor de învățământ universitar de stat și private, se acordă o subvenție pentru cazare 50 lei/refugiat/zi și masă în cuantum de 20 lei/refugiat/zi, pe o perioadă de până la 90 de zile.

*** 

Legislație utilă / Law Terms

 •  Ordin nr. 3.684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX -a, în anul școlar 2023 - 2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

 • Ordin nr. 6.129/24.10.2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

 • Ordin nr. 6.127/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a Procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

 • Ordin nr. 5.807/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor

 • Ordonanța de Urgență nr. 20/07.03.2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară aprobă următoarele măsuri în domeniul educației

 • RO || ORDIN nr. 3.363/10.03.2022 privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

 • RO || UA Ordin nr. 3.325/02.03.2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor / Наказ щодо доповнення додатку до наказу міністра освіти від 20.01.2018 р. № 5 140 /2019 про затвердження Методології щодо академічної мобільності студентів

 • EN  ||  FR: Ordin nr. 3.325/02.03.2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

 • [UA || RO || EN || FR] [click the link for detailsOrdinul de ministru nr. 3.325/2022 explicat pe scurt // [натисніть на це посилання, щоб дізнатися більшеКоротко роз’яснено наказ міністра

*** *** *** 

Adrese || Note

*** *** *** 

Alte resurse utile

[RO] Platforma guvernamentală Împreună ajutăm mai mult

[RO] Ghid cu informații utile pentru ajutor umanitar refugiați

[EN] Higher Education System in Ukraine (including HE institutions)

*** *** *** 

Această pagină este actualizată periodic, în funcție de evoluția evenimentelor. 

Data publicării: 
Vineri, 4 Martie, 2022