Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri, în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a MEN

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.07.2018

Publicăm, atașat, anunțul privind rezultatul selecției a 2 parteneri, în vederea scrierii, depunerii şi implementării unui proiect privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale, care se va depune spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară  2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul Cererii de ProiectePOCA/349/2/2 (CP9/2018) „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”.

De asemenea, sunt disponibile Grila de evaluare pentru partenerul ONG și Grila de evaluare pentru partenerul universitate.