Anunț reluare selecție parteneri proiect „Noi perspective în educație - NPE” (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.08.2018

Anunț  privind  selectarea a doi parteneri  în vederea contractării şi implementării proiectului Noi perspective în educație - NPE (cod MySMIS 116793, cod SIPOCA 398), privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, depus spre finanţare în cadrul POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/129/1/1 (IP8/2017).

Materiale informative: