Anunț reluare selecție parteneri proiect Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.08.2018

Anunț privind selectarea a doi parteneri în vederea contractării şi implementării proiectului Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate-CAF (cod MySMIS 116834, cod SIPOCA 397), privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, depus spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficienteObiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/129/1/1(IP 8/2017).

Materiale informative: