Apel adresat cadrelor didactice cu abilităţi în elaborarea de subiecte pentru examenele naţionale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 23 Septembrie, 2016

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017. Este vorba despre  evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie - 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEECandidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari;
  • abilităţi de operare pe calculator;
  • experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
  • disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.

Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în perioada 5 - 7 octombrie 2016, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie.

BIROUL DE COMUNICARE