Apel PNRR: Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[cea mai recentă actualizare: 15.05.2023]

[22.05.2023]: Lista finală a proiectelor admise/respinse în cadrul Apelului PNRR/2023/C15/MEDU/I2 „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare"

------------------------------

[15.05.2023]: Lista inițială a proiectelor admise/respinse în cadrul Apelului PNRR/2023/C15/MEDU/I2 „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare"

------------------------------

  • [05.05.2023] Anunț: Calendarul evaluării proiectelor în cadrul apelului competitiv pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare” este următorul:

ACTIVITATEA

Data/ora/perioada

Apel deschis pentru depunerea de proiecte

8 februarie 2023 (ora 9:00) - 7 aprilie 2023 (ora 17:00)

Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:

2 mai - 22 mai 2023

Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor

2 mai - 12 mai 2023

Publicare listă inițială cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații

 

12 mai 2023

Transmitere/Primire contestații

 

15 - 17 mai 2023

Soluționarea eventualelor contestații

 

17 - 19 mai 2023

Publicare listă finală/etapa I

 

22 mai 2023

Etapa a II-a/evaluarea calitativă a proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:

 

23 mai - 22 iunie 2023

Evaluarea calitativă a proiectelor

23 mai - 13 iunie 2023

Publicare listă inițială cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații

14 iunie 2023

Transmitere/Primire contestații

15 iunie - 19 iunie 2023

Soluționarea eventualelor contestații

19 iunie - 21 iunie 2023

Publicare listă finală

22 iunie 2023

Transmitere notificări privind acordarea grantului

23 iunie 2023 - 26 iunie 2023

Contractare

27 iunie 2023 - 27 iulie 2023

 

NOTĂ: Răspunsurile la Notificări vor fi transmise pe adresa de e-mail complementare@edu.gov.ro.

------------------------------

[27.03.2023] Anunț: A fost prelungită perioada alocată depunerii proiectelor (prin platforma electronică dedicată PNRR). Noul interval de aplicare este 08.02.2023 (ora 09:00) - 07.04.2023 (ora 17:00).

------------------------------

[07.03.2023] Anunț: A fost prelungită perioada alocată depunerii proiectelor (prin platforma electronică dedicată PNRR). Noul interval de aplicare este 08.02.2023 (ora 09:00) - 28.03.2023 (ora 23:59).

------------------------------

[08.02.2023] Lansare apel competitiv de proiecte pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare” (PNRR)

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Alocăm 103 milioane de euro pentru a crește capacitatea sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea de până la 20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. În cadrul prezentului apel, vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa în comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii.

Valoarea maximă a grantului per proiect este de 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR.

Fiecare proiect va urmări înființarea de servicii complementare, care să deservească de la minimum 16 copii până la maximum 50 de copii.

Bugetele proiectelor se vor utiliza pentru:

  • amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare amenajării spațiilor serviciilor complementare nou înființate;
  • achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;
  • servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali/persoana în grija căreia se află copilul;

Solicitanții eligibili din cadrul acestui apel de proiecte vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local. Acesta va fi alcătuit, în mod obligatoriu, din următoarele părți: o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică. Parteneriatul poate conține și alte instituții publice/private, conform art. 31 din HG nr. 1.604/2022, care pot face parte din rețeaua de suport profesional, în funcție de nevoia identificată la nivel local. De asemenea, pot face parte din cadrul parteneriatului și organizații neguvernamentale care se pot implica în managementul, operarea sau acoperirea totală sau parțială a activităților eligibile, conform cheltuielilor din ghidul publicat mai sus.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro și la numărul de telefon (help desk) 021/405.62.57 (pe durata programului de lucru).

------------------------------

[06.01.2023} Consultare publică: Ghidul Solicitantului pentru apelul „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

► Ghidul Solicitantului (în consultare publică)

► [Arhivă RAR] Anexe (în consultare publică)

Înființarea unui serviciu complementar presupune identificarea și  echiparea a 2 spații/2 grupe de copii, de tip grup de joacă, ludotecă, grădiniță comunitară, pentru a desfășura activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la naștere la 6 ani.

Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a aproximativ 20.000 de copii, provenind, cu precădere, din grupuri defavorizate.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 103 milioane euro.

Valoarea maximă a grantului per proiect este de 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR.

În cadrul unui proiect se va urmări înființarea de servicii complementare care să deservească de la minimum 16 copii până la maximum 40 de copii (2 grupe x 2 spații).

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 6 - 15 ianuarie 2023.

Alte detalii pot fi găsiteaici

Data publicării: 
Marţi, 4 Aprilie, 2023