Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2022 - 2023

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.09.2022

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti:

 • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);

 • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);

 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);

 • Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII);

 • Examenul naţional de bacalaureat (BAC);

 • Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF);

 • Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT).

În acest sens, CNPEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2022 - 2023. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

Etapele procesului de selecție:

 • Etapa I:  26 septembrie - 5 octombrie 2022

Înscrierea candidaţilor se face prin intermediul aplicației dedicate cu respectarea instrucţiunilor și a ghidului de utilizare, disponibile în respectiva aplicație web. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale.

 • Etapa a II-a: 6 - 12 octombrie 2022 (selecţia candidaţilor)

 • Etapa a III-a: 13 - 14 octombrie 2022 (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual). 

  • Vor fi anunțați doar candidaţii selectaţi!

Informații suplimentare sunt publicate ► aici.

ATENȚIE! Pentru anul şcolar 2022-2023, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecție în vederea completării grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs național, cu excepția celor la care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.