Ministerul Educației lansează apelul de candidaturi în vederea ocupării pozițiilor de membru CNATDCU (mandatul 2024 - 2028)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.04.2024

[05.06.2024 / Actualizare]: În urma derulării procesului de consultare a fost elaborat & aprobat ordinul de ministru*** menționat în text. Documentul este disponibil mai jos. 

 • Ordin nr. 4.621/05.06.2024 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

__________________________

Apelul vizează selecția membrilor care vor constitui viitoarea Comisie Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), structură prevăzută în Legea învățământului superior nr. 199/2023.

În mandatul 2024 - 2028, componența CNATDCU va cuprinde și un reprezentant cu drept de vot al studenților, nominalizat de federațiile naționale studențești, precum și un reprezentant al federației sindicale reprezentative din învățământul superior de stat cu cei mai mulți membri. 

Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura atât pentru poziția de membru al comitetului de selecție al membrilor CNATDCU, cât și pentru cea de membru în comisiile CNATDCU. Aplicațiile individuale se depun pe platforma brainmap.ro: 

 • pentru calitatea de membru în comitetele de selecție: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) - 28.04.2024 (ora 23:59). 

 • pentru calitatea de membru în comisiile CNATDCU: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) - 15.05.2024 (ora 23:59)

  • Rezultatul acestui proces este disponbil aici [d.p.: 22.05.2024]

Invităm instituțiile de învățământ superior, Academia Română și organizațiile/organismele reprezentative pentru învățământul superior și cercetarea științifică să sprijine demersul promovând acest apel în cadrul comunităților academice, precum și recomandând persoane pentru a deveni membri în comitetele de selecție/comisiile de specialitate ale CNATDCU.  

Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt: transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerințe minimale:

 • experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale naționale pentru abilitarea în domeniu;

 • capacitate de analiză obiectivă;

 • integritate profesională;

 • să nu fie demnitari sau membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice (pentru mandatul 2024-2028, acest aspect este luat în calcul la toate nivelurile structurilor anterior menționate).

Ulterior datei de 28.04.2024, Ministerul Educației va publica lista celor înscriși pentru comitetele de selecție.

După finalizarea dezbaterii publice, Ministerul Educației emite ordinul de ministru ce aprobă componența comisiilor de selecție*** (pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU se constituie un comitet de selecție din 3-5 persoane, inclusiv cu afilieri instituționale în afara României).

Aceste comitete de selecție vor analiza candidaturile persoanelor înscrise în cadrul acestui apel, în platforma www.brainmap.ro, și vor recomanda Ministerului Educației din rândul acestora noi membri ai comisiilor CNATDCU.

Lista finală a membrilor CNATDCU va fi aprobată prin ordin de ministru.

Persoanele înscrise în platformă și care nu au fost desemnate ca membri în comisii vor putea face parte din registrul de experți, o structură-suport care va fi înființată pentru a sprijini activitatea comisiei, conform legii.

Printre atribuțiile principale ale CNATDCU, în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023 se numără:

 • propunerea unor standarde minimale naționale pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor, a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor;

 • analizarea procedurilor de acordare a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor;

 • verificarea respectării standardelor minimale și a procedurilor administrative în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, precum și a acordării atestatului de abilitare;

 • pronunțarea asupra contestațiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor de etică universitară;

 • înaintarea unor propuneri către ministrul educației privind aplicarea sancțiunilor pentru abaterile de la normele de etică și deontologie universitară;

 • elaborarea unui raport anual înaintat Ministerului Educației privind activitatea desfășurată și propunerile de măsuri de îmbunătățire.

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate la adresa de e-mail: cnatdcu2024@edu.gov.ro.