Campanie de sensibilizare în cadrul proiectului Learning by Doing, derulată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic împreună cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
18 Iun 2018

Opt seminarii regionale au fost organizate în perioada 8 -18 iunie 2018 în București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Craiova, Piatra Neamț, Brăila, Reșița și Târgoviște de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în cadrul unei campanii derulate sub egida Proiectului Learning by Doing, proiect cofinanțat din INTERREG prin Programul Transnațional Dunărea.

Obiectivul principal al acestei campanii de sensibilizare a fost diseminarea la nivel național a rezultatelor obținute prin aplicarea Planului de Acțiuni (creat și implementat de grupul de actori locali din județul Hunedoara) și a exercițiului Titlul de excelență 2018, acordat pentru recunoașterea calității învățământului profesional și tehnic. Un alt obiectiv l-a reprezentat inventarierea experiențelor locale de învățare la locul de muncă (WBL - Work Based Learning).

Cele 8 seminarii au reunit peste 260 de participanți, reprezentanți ai autorităților locale și ai operatorilor economici parteneri, al căror rol s-a conturat ca fiind esențial în formarea profesională de calitate, adecvată cerințelor de dezvoltare ale pieței muncii în 2018. Rezultatele înregistrate în urma acestor activități vor fundamenta recomandările de politici la nivel național și vor fi integrate în acțiunile Observatorului WBL din Regiunea Dunării, rezultat al cooperării celor 24 parteneri din proiectul Learning by Doing din 14 state membre - Regiunea Dunării.

România este reprezentată în acest proiect prin parteneriatul dintre Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, punând în practică principiul cooperării și necesitatea parteneriatelor locale/regionale funcționale și eficiente, pentru a asigura adecvarea formării profesionale la cerințele de dezvoltare ale mediului de afaceri pe termen mediu și lung.

Alte detalii despre proiect și activitățile curente pot fi obținute consultând următoarele resurse:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/

http://www.fii-meserias.ro

BIROUL DE COMUNICARE