Informare (7): Actualizare și completare calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.05.2023

În contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar, vă informăm că au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial ordine de ministru pentru completarea unor calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice, după cum urmează:

Ordinul nr. 4.338/30.05.2023 de completare a ordinului ministrului educației nr. 4.843/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică.

Conform noilor prevederi, perioada de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică se prelungește până la 23 iunie 2023. 

Pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naționale etc) semnalate de comisia de examinare comisiei județene/comisiei municipiului București până în 23 iunie 2023, evaluarea se va face până la data de 3 iulie 2023

Ordinul nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea ordinului ministrului educației nr. 5.460/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv/bilingv al unei limbi moderne, absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, cu modificările și completările ulterioare.

Conform noilor prevederi, perioada pentru înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, se modifică de la 1 - 31 mai 2023 la 1 mai - 23 iunie 2023.

Informațiile privind intervalul exact de desfășurare a examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale/de competențe lingvistice vor fi comunicate de conducerile unităților de învățământ.

Etichetă :