[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei de 98.498 mii lei, pentru finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă” (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.04.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

  • Hotărâre de Guvern pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei de 98.498 mii lei, pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”,  în perioada desfășurării activităților didactice în anul 2024 și pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 177/2024 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024 pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail consultari.publice@edu.gov.ro