proiect HG

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului „Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030, ediția a V-a”

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru recunoaşterea Fundației ,,Blue Planet” ca fiind de utilitate publică

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru recunoaşterea Fundației ,,Blue Planet” ca fiind de utilitate publică.

[Consultare publică] Proiecte de hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor imobile

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[ANUNȚ] Dezbatere publică (în sistem videoconferință): Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

Ministerul Educației organizează în data de 5 septembrie 2023, ora 14:00, în sistem de videoconferință, dezbaterea publică având următoarea temă:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern (alături de nota de fundamentare) pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.

Pagini

Subscribe to RSS - proiect HG