[Consultare publică] PROIECTE: O R D I N E de ministru privind Consiliul național al calificărilor și Metodologia de acordare a creditelor de studii transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail cristi.bataru@anc.edu.ro

Etichetă :