[Consultare publică] Metodologii de repartizare a alocațiilor bugetare pentru anul 2020 - propuneri CNFIS

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.12.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică, atașat (secțiunea Materiale informative), următoarele proiecte elaborate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS):

  • Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2020
  • Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat 
  • Cadrul de utilizare a fondului pentru situații speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2020

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, în perioada 5 - 19.12.2019.