CNFIS

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Metodologii de repartizare a alocațiilor bugetare pentru anul 2020 - propuneri CNFIS

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică, atașat (secțiunea Materiale informative), următoarele proiecte elaborate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS):

Subscribe to RSS - CNFIS