Consultare publică privind normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului didactic de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 5 Iulie, 2018

 

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în consultare publică, joi, 5 iulie, proiectul de ordin privind Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului didactic de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi a personalului didactic de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.

Acesta are ca obiect reglementarea degrevării inspectorilor școlari generali, inspectorilor școlari generali adjuncți, inspectorilor școlari, directorilor unităților de învățământ și din unitățile conexe, directorilor și profesorilor metodiști din casele corpului didactic.

Degrevarea reprezintă scutirea parţială de efectuarea atribuţiilor prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control.

S-a urmărit realizarea unui echilibru în degrevarea personalului didactic, avându-se în vedere complexitatea funcției de conducere, îndrumare și control, precum și regimul unităților/instituțiilor de învățământ, nivelul, numărul de clase etc.

Astfel, proiectul conferă posibilitatea profesorilor cu experiență didactică şi managerială de a contribui la creșterea calității actului educațional prin desfășurarea de ore la clasă, în regim de plata cu ora, eliminându-se limitarea de 5 (cinci) ore pe săptămână, existentă până la această dată.

Ca element de noutate, sunt introduse, în mod expres, funcții de conducere care nu beneficiau de degrevare, cum ar fi cele de directori și directori adjuncți ai liceelor, centrelor școlare, școlilor profesionale din învățământul special, directori și directori adjuncți ai centrelor școlare pentru educație incluzivă, directori ai grădinițelor de învățământ special, directori ai școlilor speciale, precum și cele de directori adjuncți ai palatelor copiilor.

BIROUL DE COMUNICARE