[Consultare publică] Proiect de H.G. privind înscrierea unui imobil, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea M.E.N pentru Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.01.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie.

Propunerile, sugestiile sau opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.