[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern: înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică, atașat, proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.