[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.12.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani.

► Propunerile sau observațiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.