[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventar a unui imobil, teren și clădire cu destinația punct termic, aflat în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.07.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventar a unui imobil, teren și clădire cu destinația punct termic, aflat în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, și actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale și a valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi prin unităţile conexe.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail andronie.alexandra@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.