[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.06.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală Universitară din București, precum și darea în folosință, cu titlu gratuit, Agenției Universitare a Francofoniei a unei părți din imobilul identificat în inventar la nr. M.F.P. 40095, administrat de către Ministerul Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală Universitară din București, necesar pentru funcționarea la București a Biroului regional pentru Europa Centrală şi Orientală.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.