[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții şi darea acesteia în administrarea MEC pentru Universitatea Ovidius din Constanța

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.06.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții şi darea acesteia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea Ovidius din Constanța.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.