[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordonarea/coordonarea MEC

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.10.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca).

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.