[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A.

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.11.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică următorul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării. 

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail iuliana.dinu@research.gov.ro.