[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Educației și Cercetării în domeniul său de activitate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.07.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Educației și Cercetării în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile, autoritățile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menținere în nivelurile de clasificare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail lia.gheorghe@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.