[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea denumirii bunului, caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 8 la HG 1705/2006

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.07.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea denumirii bunului, caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail andronie.alexandra@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.