[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul MEC, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital - unităţi înv. preuniv. stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.06.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.