[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.12.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condiţiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi comasarea unor bunuri cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării.

► Propunerile sau sugestiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.