[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în HG nr. 1.705/2006 (Anexa 8), ca urmare a restituirii acestora

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.11.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii.

Propunerile sau sugestiile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro.