[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 - privind violența psihologică/bullying

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.01.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 - privind violența psihologică/bullying.

Menționăm că proiectul va fi înaintat în proces de avizare interministerială ulterior parcurgerii etapei de transparență decizională.

În același timp, Ministerul Educației și Cercetării apreciază și mulțumește tuturor partenerilor pentru implicarea în elaborarea proiectului de act normativ supus consultării publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro.