[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.02.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se primesc pe adresa roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.