[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 8 a HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Călărași)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.01.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Călărași).

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de acte normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.