[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.06.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, ]n termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.