[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice din anexa nr. I din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
09.09.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice din anexa nr. I din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail ana.vasilescu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.