[Consultare publică] Proiect de Ordin pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole care însoţesc certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (Nivelul I și Nivelul II)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.12.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de ordin pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole care însoţesc certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (Nivelul I și Nivelul II).

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de acte normative supus consultării publice pot fi trimise pe adresele de e-mail robert.berezovski@edu.gov.ro și alina.branescu@edu.gov.ro, până în data de 21 ianuarie 2020, inclusiv.