[Consultare publică] Proiect de ordin privind modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.11.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul Ordinului privind modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, până în data de 2 decembrie, inclusiv.