[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.05.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail djc@edu.gov.ro