[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind baza materială a unor instituții de învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.11.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică urmatoarele proiecte (disponibile atașat: fișiere pdf arhivate): 

  1. Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor bunuri din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
  2. Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil - teren și construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.