[Consultare publică] Proiectul Hotărârii de Guvern privind stabilirea drepturilor salariale specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.05.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea drepturilor salariale specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Anexa I, Capitolul I, Litera B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, art. 4, art. 5 alin (1), art. 7, art. 8, art. 15, precum și la art. 45 din Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dumitra.moldoveanu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.