[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea punctului IV, litera c), din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.03.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea punctului IV, litera c), din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022 - 2023.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail adrian.barbulescu@edu.gov.ro.