[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 40145, aflat în domeniul public al statului și în administrarea BCU Cluj-Napoca

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.03.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 40145, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga’’ din Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestuia în cartea funciară.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail elena.voicu@edu.gov.ro.