[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 922/2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.03.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 922/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail minoritati@edu.gov.ro.